Diensten op maat voor elk bedrijf

 • Boekhouding / administratie

  Een soepele correcte invoering en afwikkeling van de administratie is van essentieel belang voor een financieel gezond bedrijf. Door administratieve processen te automatiseren bevorderen we niet alleen de nauwkeurigheid maar besparen we ook veel tijd voor zowel jou als ondernemer en voor mij als boekhoudster.

  Het doel is dat jij je als ondernemer volledig kunt richten op de kernactiviteiten van je bedrijf. Door de controle en rapportage van de cijfers kan ik de financiële situatie van je onderneming analyseren, proactief bedrijfsadvies geven en waar nodig mede uitvoeren.

 • Procesverbetering

  Het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen door de inrichting van informatiesystemen is voor mij een boeiende uitdaging.

 • Personeelsbeleid

  Effectief personeelsbeleid vormt de kern van het omgaan met je personeel en is essentieel voor goed werkgeverschap.

  Wanneer alles op een professionele manier wordt geregeld voor de medewerkers, kan het team zich volledig richten op het behalen van de bedrijfsdoelen.
  Ik kan je ondersteunen bij het nauwkeurig afstemmen van de volgende punten:
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Creëren van een veilige en gezonde werkomgeving
  • Bewust omgaan met verzuim en zorgvuldig handelen bij disfunctioneren
  • Eerlijke beloning en gelijke kansen bieden aan werknemers
  • Analyseren van de verrekenbaarheid van je personeelsbestand
  • Correct vastleggen van afspraken
  • Stimuleren van inspraak, het verstrekken van scholing en het voeren van regelmatige tussentijdse gesprekken met personeel

 • Omzet / inkoop

  Het in kaart brengen en screenen van opdrachtgevers en leveranciers is een cruciale stap.

  Omzet: Dit omvat het berekenen van marges op basis van calculaties en het gebruik van een rekentool voor kostenopslag op brutolonen.
  Inkoop: Hierbij is het van belang om zowel de kwaliteit als de kwantiteit te evalueren. Daarnaast kunnen betalingskortingen en bonussen worden overwogen bij afname in een staffel. Het hanteren van een goed voorraadbeheer is hierbij essentieel.